divendres, 6 de maig de 2016

Jornada--
Pilar Soro Mateos
Coordinadora TIC  | Escola Els Cossetans

Avinguda Rocaplana, 28 | 43881 Cunit | Tel. 977.15.92.56 | Mòbil. 630217171


Abans d'imprimir aquest missatge, penseu si és realment necessari fer-ho: el medi ambient és cosa de tothom.

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona indicada, us recordem que  l'ús, divulgació i/o còpia sense autorització és prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.